SAMVÆRDSREGLER

Alle landsdelens arrengementer 

Voksen defineres som personer på 18 år eller ældre. 

På selve arrangementet

 • Soveforhold
  I respekt for den enkeltes blufærdighedsgrænser sover personer af for- skellige køn hver for sig. I praksis vil det sige i hvert deres soverum, telt eller bivuak. På samme måde skal voksne og deltagere sove hver for sig. Der kan være omstændigheder, hvor der kan afviges fra dette. Her er det den voksnes ansvar, efter konkret anvisning fra kursusleder/arrangør, at sikre, at overnatningen foregår under hensyntagen til alle.

 

 • Bade- og toiletforhold
  I respekt for den enkeltes blufærdighedsgrænser skal det være muligt at omklæde alene eller sammen med deltagere af samme biologiske køn. Ved et almindeligt bad uden tøj på bader voksne ikke sammen med deltagere af
  modsatte biologiske køn, ligesom voksne kun bader sammen med deltagere af samme biologiske køn, hvis der er mere end én voksen til stede.

 

 • Kæresteri mellem en voksen og en deltager er ikke tilladt
  Ingen voksne må have et forhold til en deltager på arrangementet. Det gælder uanset om vedkommende er over den seksuelle lavalder og uanset, hvor ligeværdige de to måtte virke. Hvis man er et par før arrangementets start laves der en individuel aftale med kursusleder/arrangør.                                                                   (Ifølge straffelovens §§ 222, 224 og 225 er det ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år. Dertil kommer ’folkeskolelærerparagraffen’, som er straffelovens § 223. Jævnfør denne paragraf er det ulovligt at have samleje eller anden kønslig omgang med unge under 18 år, hvor du er træner/lærer/instruktør. Det har ingen betydning for lovligheden, at deltageren selv er villig eller måske selv opfordrer til seksuelt samvær.)

 

 • Brugen af sociale medier
  Ingen voksne skal opsøge deltagere som er under 18 år gennem sociale medier. Hverken før, under eller efter arrangementet, med mindre det er i direkte sammenhæng med en aktivitet på arrangementet. I dette tilfælde sikres det at minimum to voksne er til stede i samme digitale forum.
  Hvis den voksne anvender sociale medier vedkender den voksne sig at være FDF‐leder også uden for arrangementet. Det forventes ligeledes, at den voksne er en rollemodel for gode og sunde relationer på de sociale medier.
  Ved egen brug af billeder fra arrangementet er det den voksnes eget ansvar, at billederne ikke kompromitterer de fotograferede.

 

 • Indtagelse af rusmidler
  Ingen voksne eller deltagere må medbringe eller indtage øl, vin, spiritus samt euforiserende stoffer på landsforbundets arrangementer. Dette gælder også på ud- og hjemrejsen. 

Nytårskuren vil være undtaget, da kredsenes egen politik er gældende for dette lederarrangement. 

 

 • Brug af tobak
  Det er kun tilladt for voksne at anvende tobaks- og nikotinprodukter. Dette må kun foregå udendørs og skal foregå på en sådan måde, at det ikke er synligt for deltagerne. Ingen former for tobaksanvendelse i samvær med børn og unge er acceptabelt.

 

 • Sprogbrug
  I FDF bruger vi et ordentligt og respektfuld sprogbrug jf. FDFs samværspolitik.