adipex without a prescription cheapest generic ativan 1mg online legally weight loss pills canada valium paypal chew tramadol purchase tramadol 200mg tablets online

Den nye landsdelsledelse

Landsdelsledelsen har afholdt møde og har konstitueret sig således:

  • Nicolei Beier, Landsdelsleder, fokus på Løbende lederskole
  • Mads Kondrup, fokus på ungdom
  • Niels Ravnborg, fokus på ungdom
  • Tove B. Jensen, fokus på pus-tum
  • Michael Thuesen, fokus på aktivitetskasser, vedtægter m.v.
  • Rumle Rasmussen, UNG-rep, fokus på ungdom, referater
  • David Raadshøj, UNG-rep, fokus på ungdom
  • Helle Frederiksen, Kasserer

Tilmeld dig Nyhedsmail

Ta’ med på kredslederuddannelse

Den 29. oktober kl. 19-21 på KE.

Har du lyst til at blive en bedre kredsleder? Så er chancen her for at gøre dig bedre. LEDELSE AF FRIVILLIGE er Modul 1.1 af FDF officielle Kredslederuddannelse.

Under Kredslederuddannelse kan du læse mere!

Vil din kreds med på fælles sommerlejr?

En håndfuld Odense-kredse tager på Sletten til sommer – og der er plads til flere

Hvis din kreds endnu ikke har planlagt sommerlejr eller ligefrem ikke orker selv at arrangere – så er der her et godt tilbud så I alligevel kan invitere på sommerlejr. Eneste krav er at lederne medvirker aktivt til en god sommerlejr!

Kontakt Nicolei Beier hvis du vil høre mere. Skriv til nicolei@FDF.dk

Løbende Lederskole

Du kan altid blive bedre!

Hvis du har lyst kan du tilmelde dig et modul. Udbuddet varierer ligesom også målgrupper, tid, sted og indhold.

Du kan se hvilke moduler der udbydes lige nu her på undersiden Løbende Lederskole