Oplysning om fordeling af landsdelens afsatte penge til FDF Landslejr 2016

På Landsdelsmødet 2015 blev det med overvældende flertal stemt igennem, at Landsdelen skulle øremærke 15.000 kr., til brug i forbindelse med landsdelens udgifter til FDF Landslejr 2016.

Landslejrudvalget har valgt en løsning for boområder på landslejren, hvor landsdelene opdeles i landsbyer og fysisk bliver adskilt. Rigerne har fået tildelt farver og eventuelle kendetegn opfindes i de enkelte riger og landsbyer. Der var forslag på Landsdelsmødet, om at bruge nogle af midlerne på et fælles kendetegn for landsdelen – dette vil ikke give mening med den form for boområder, der er besluttet af Landslejrudvalget.

Landsdel 6 går endnu en gang sammen om en stor fælles lejr for landsdelens seniorer i Seniorcity, hvilket der er bred opbakning til blandt landsdelens kredse. Modsat landsbyerne er der ikke afsat midler til områderne i Seniorcity. Her står vi over for en økonomisk udfordring, som landsdelsledelsen mener, at vi i landsdelen skal løse. Allerede nu er en del ting på plads, men det bliver en udfordring at skaffe alt gratis. I arbejdet med at finde et økonomisk grundlag, har landsdelsledelsen umiddelbart to løsningsforslag for Seniorcity:

  1. Kredsene opkræves et beløb for hver deltager, der sendes afsted i landsdelens lejr i Seniorcity.
  2. Landsdelen støtter op om projektet og giver et bidrag til initiativet.

Landsdelsledelsen har på baggrund af dette besluttet at en del af det afsatte landslejrbeløb, 10.000 kr., bruges på Landsdel 6’s Seniorcitylejr på FDF Landslejr 2016, så kredsene ikke opkræves yderligere beløb for deltagelse.

Vi håber, at alle kredse i landsdelen vil bakke op om prioriteringen.

/Landsdelsledelsen.
ldl@fdflandsdel6.dk