FDF Landsdel 6 bliver officiel bagland til Kongeådalens Efterskole

Kongeådalens Efterskole ønsker at have hele landsdel 6 som bagland, lige som de har hele Landsdel 5.
På landsdelsmødet den 6. januar besluttede en enig landsdelsledelse at takke ja til tilbuddet. Der er ingen økonomiske forpligtelser i aftalen. Både KE og LDL er glade for aftalen, som formaliserer og styrker det allerede eksisterende gode, men uformelle samarbejde mellem os.
Den 16. marts 2016 afholder Kongeådalens Efterskole den årlige generalforsamling, hvor aftalen officielt vedtages, hvorefter skolens vedtægter omskrives.

Vi er glade for aftalen og ser frem til et tættere og stærkt samarbejde med vores FDF-efterskole.

Fortræning skal være så billigt som muligt

Landsdelsledelsen har på sit møde den 6. januar 2016 drøftet de resterende 5000 kr. ud af de 15000 kr. som blev afsat på landsdelsmødet i februar 2015. Landsdelsledelsen har besluttet at pengene skal bruges til at nedbringe deltagerbetalingen på fortræningsweekenden.