Alle kredsledere inviteres til næste KredslederNetværk’s møde som afholdes på Lærkeskolen, Gelstedvej 14, 5560 Aarup, den 28. februar kl. 18.00.
Det er gratis at deltage.

Vi starter aftenen med aftensmad og herefter kører vi aftenens tema:
Kreds-økonomi og strategi

Det bliver en aften hvor vi kommer til at dele hinandens måder at “drive en kreds” på. Vi trækker alle de gode erfaringer frem i lyset, som måske kan give tanke til forandringer eller nye måder eller ideer at drive kredsen på.

Aftenen slutter kl. ca. 21.00.

Tilmeld dig aftenen her: